Page 5 - Toluna Lehti Marraskuu
P. 5

MOVEMBER

               M  I E  S  T  E  N    T  E  R  V  E  Y  S
                   E T U R A  U H A  S S Y Ö V Ä  N
                         A I K A I N E N
                       L Ö  Y T Ä M  I N E N
                         P A R  A N T A  A
                       E N  N U S T E T T A
                     H  U O  M A  T T A V A S T I                50-VUOTIAIDEN TULISI KÄYDÄ TARKASTUKSESSA
                           LÄÄKÄRILLÄ.                    A F R I K K A L A I S T A - T A I
                  K A R I B I A L A I S T A   P E R I M Ä Ä
                   O M A A V I L L A   T A I   M I K Ä L I
              P E R H E E S S Ä   O N   T A U T I H I S T O R I A A
                 T A R K A S T U S   T U L I S I   T E H D Ä
               V I I M E I S T Ä Ä N   4 5 - V U O D E N   I Ä S S Ä                        KYSY LÄÄKÄRILTÄSI
                      TUTKIMUSTA MIKÄLI OLET
                         RISKIRYHMÄSSÄ


                       SYÖPÄRISKI KASVAA IÄN

                     MYÖTÄ. SYÖPÄ VOI KEHITTYÄ
                     MYÖS NUOREMMILLE MIEHILLE
                     ELI EI KANNATA TUUDITTAUTUA
                     VAAN SEURATA TERVEYTTÄÄN


        MOVEMBER

               M  I E  S  T  E  N    T  E  R  V  E  Y  S
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10