Page 8 - Toluna_Májusi_Magazin
P. 8

A tengerekben milliárd élőlény rejtőzik.
     Sikerül            Mi egy aranyhalat keresünk, akinek az
   rájönnöd, hol              akváriumban volna a helye. Rájöttél

  rejtőzik a hal a             már, hogy hol rejtőzködik ? Próbáld

      fotón?
                            megtalálni és küld el nekünk az
                  aranyhal " címét "( vagyis a Toluna Téma

                   linket ) a huregistration@toluna.com-ra
                    ! Az első 10 helyes megfejtést beküldő

                          tag 1000 ponttal lesz gazdagabb.
                       S I K E R Ü L


                 R Á J Ö N N Ö D ,  H O L


               R E J T Ő Z I K  A  H A L  A


                        F O T Ó N ?
                     1,000 PONT


  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13