Page 10 - JAN MAG NL
P. 10

Terugblik
 Januari                 Februari                Maart
  Verjaardag: we vierden het 1-jarig   Liefde: Februari stond in het teken   Vrouwenweek: vrouwen werden
  jubileum van de lancering van ons   van de liefde voor ons speciale     vereerd met een focus op hun
  tijdschrift Toluna, bedankt jullie   initiatief waarvoor je een       rechten en reflecties over kwesties

  voor het trouw lezen van ons      huismaaltijd kon winnen, punten     die hen aangaan.
  magazine!               kon verdienen en plezier had met
                     exclusieve content en spelletjes! April                  Mei                  Juni
  Pasen: om deze feestdag voor      Talentenjacht: in mei 2019        #TolunaReiziger: spelletjes,

  jong en oud te vieren, hadden we    hebben we een leuke talentenjacht    geheime missies en plezier om de
  een aantal wedstrijden, spelletjes   gehouden onder de leden in het      zomer op de best mogelijke
  en inhoudelijke thema's vol      thema #TolunaEurovisie.         manier te verwelkomen!
  lekkernijen samengesteld!
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15