Page 4 - JAN MAG NL
P. 4

Gebeurtenissen in januari


        2 januari                              6 januari

     Op 2 januari 1839 maakt                        Op 6 januari 1974 is er in
     de Franse uitvinder Louis                       Nederland voor het laatst een
     Daguerre (1787-1851) de                        autoloze zondag. De autoloze
     eerste foto van de maan. De                      zondag was in november
     foto is helaas niet bewaard                      1939 voor het eerst
     gebleven. Later dat jaar                        gehouden, vanwege de
     wordt het laboratorium van                       mobilisatie en een
     de uitvinder verwoest bij een                     benzinetekort in Duitsland. In
     brand en ook de allereerste                      1939 mocht er op zondagen
     maanfoto gaat dan verloren.                      tussen 1 oktober en 12

                                        november geen auto gereden
                                        worden.
        4 januari
                                          7 januari
     Op 4 januari 1976 is in
     Nederland en Vlaanderen                       Op 7 januari 1937
     voor het eerst een aflevering                    trouwen prinses
     van Sesamstraat te zien. Het                     Juliana en prins Bernhard. De
     programma wordt gemaakt                       huwelijksvoltrekking vindt
     door de NOS en de BRT.                        plaats in de Sint Jacobskerk in
                                        Den Haag.


       5 januari                               10 januari

     Op 5 januari 1981 wordt er
     voor het eerst een NOS                        Op 10 januari 1929 verschijnt
     Jeugdjournaal uitgezonden.                      er voor het eerst een
     De uitzending wordt                          aflevering van Kuifje in de
     gepresenteerd door Leontien                      jeugdbijlage van het blad ‘Le
     Ceulemans. Het journaal voor                     Vingtième’. Per week
                                        verschijnen er twee pagina’s.
     kinderen wordt op een
     bijzondere dag ‘geboren’.                       Een jaar later wordt het
     Op 5 januari 1981 bestaat het                     stripverhaal gebundeld en is
     algemene NOS Journaal                         het eerste Kuifje-album
     namelijk precies vijfentwintig                    geboren: Kuifje in het land
     jaar. In de eerste periode                      van de Sovjets. In dit eerste
     wordt het Jeugdjournaal                        album maakt Kuifje een
     slechts drie keer in de week                     journalistieke reis door
     te uitgezonden.                            de Sovjet-Unie.
     Tegenwoordig is er elke dag
     een uitzending.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9