Page 5 - JAN MAG NL
P. 5

Gebeurtenissen in januari


       15 januari                               24 januari

     Op 15 januari 1759 wordt het                      Op maandag 24 januari 1972
     British Museum in Londen                        verschijnt Loeki de Leeuw
     geopend. Het is het oudste                       voor het eerst in de
     openbare museum ter                          reclameblokken van de STER.
     wereld.                                Geestelijk vader van de
                                         vriendelijke en wat sullige
                                         leeuw is Joop Geesink. Hij
       18 januari                             maakt de filmpjes als
                                         komische noot in en om
     Op 18 januari 1963 wordt de                       reclameblokken op de
     zwaarste Elfstedentocht aller                      publieke zenders.
     tijden gereden. Bij de start
     vriest het maar liefst achttien
     graden. Door een harde,                           27 januari
     stormachtige oostenwind ligt
     de gevoelstemperatuur                          Op 27 januari 1880 ontvangt
     echter nog een stuk lager.                       de Amerikaanse zakenman
                                         en uitvinder Thomas Alva
                                         Edison (1847-1931) patent op
       21 januari                             de gloeilamp. Edison was niet

     Op 21 januari 1793 wordt in                       alleen uitvinder, hij had ook
     Parijs de Franse koning                         een groot zakelijk talent. In
     Lodewijk XVI onthoofd. Die                       totaal zette hij meer dan
     terechtstelling wordt door                       tweeduizend uitvindingen op
     duizenden mensen                            zijn naam. Veel van deze
     bijgewoond.                               uitvindingen waren niet geheel
                                         van hemzelf.

       23 januari

  /
  r
  e   Op 23 januari 1933 wordt de
  b
  m
  e   Afsluitdijk beperkt
  v                                      Wisten jullie
  o
  n   opengesteld voor betalend
  /
  g
  a   verkeer.Een klein jaar eerder
  a
  d
  n   is het laatste gat in de
  a
  v
  /
  y   Afsluitdijk gesloten. Vanaf dat                        dit al?
  r
  o
  g   moment bestond de
  e
  t
  a
  c   Zuiderzee niet meer. De 32
  /
  l
  n
  .   kilometer lange waterkering is
  s
  i
  n
  e   niet alleen aangelegd om een
  d                                      Laat het ons weten op
  e
  i
  h   handige verbinding tussen
  c
  s
  e   Friesland en Noord-Holland
  g                                             Toluna
  e
  d   te creëren, de dijk moet
  n
  i
  g
  a   Nederlanders ook
  a
  d
  n   beschermen tegen het soms
  a
  v
  /   woeste water.
  /
  :
  s
  p
  t
  t
  h
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10