Page 10 - L&Tbroj82
P. 10

Novosti

      Ko ignoriše digitalnu transformaciju, nestaće sa tržišta


      Važnost koju logistička industrija ima za globalnu  poslednji kilometar transporta. Korisnici, kao honora-
      ekonomiju je nemerljiva – jer danas vredi 8,1 biliona  rni radnici, mogu da isporučuju pošiljke unutar grado-
      dolara, a očekuje se da će ovaj iznos udvostručiti do  va. Trenutno je ovo rešenje dostupno samo u Njujorku,
      2023. godine.                   San Francisku i Čikagu.


      Kako američki Zavod za statistiku rada navodi, više  Zašto je Amazon počeo da se bavi transportom?
      od 5 miliona ljudi je zaposleno u transportnom i
      logističkom sektoru, a vozači kamiona zauzimaju oko  Amazon je, pak, počeo da preduzima prve korake u
      20% ukupnog broja radnih mesta. Američka industrija,  logistici kako bi postigao nezavisnost. O tome svedoče
      baš kao i evropska, trenutno doživljava procvat, ali ona  Amazon Flex, Seller Flex ili Amazon Prime Air pro-
      treba da preduzme konkretne mere kako bi išla u korak  grami. Preuzimanjem većeg broja logističkih procesa,
      sa trenutnim rastom. Da bi se zadovoljile potrebe tržišta  gigant e-trgovine je uspeo da smanji troškove i stekne
      i povećala efikasnost uz smanjenje troškova i uticaja na  nezavisnost od njegovih postojećih pružaoca logističkih
      životnu sredinu, operatori moraju da budu inovativni i  usluga. Međutim, kompanija želi da ide korak dalje i da
      otvoreni za velike promene.            krene da nudi transportne usluge drugim kompanijama.


      Kompanije sa dugogodišnjim iskustvom u indus-   Amazon će izgraditi i novi hab i aerodrom koji će služiti
      triji, kao što su UPS ili FedEx, rade na inovativnim  za avio-kompaniju Amazon cargo. Ne samo što će ovo
      rešenjima, dok su “novi igrači” u industriji Amazon i  Amazonu omogućiti da ne zavisi od transportera, nego
      Uber koji se takmiče za deo tržišta.        će doprineti i značajnim uštedama.


      Uber-ova digitalna era u logistici         Avio-kompanija, pored toga što će omogućiti da Ama-
                               zon ne zavisi od transportnih usluga drugih kompanija,
      Nakon kreiranja inovativnog modela za prevoz putnika,  doprineće i ostvarivanju značajnih ušteda - prema
      Uber je primenio isti koncept na transport i razvio  procenama koje je krajem prošle godine predstavio
      nove aplikacije UberRush i UberFreight. Ove aplikacije  analitičar investicione banke Morgan Stanley, prelazak
      omogućavaju zaobilaženje učešća špeditera u lancima  sa vazdušnog transport na Amazon Air mogao bi da
      snabdevanja, omogućavajući prevoznicima da zarade  donese uštedu do 2 milijarde dolara godišnje.
      više.

      UberFreight je digitalna platforma koja povezuje
      prevoznike i vlasnike robe. Omogućava im direk-
      tan kontakt, pružajući veću fleksibilnost, smanjujući
      troškove i povećavajući efikasnost.

      Platforma je na američkom tržištu pokrenuta prošle
      godine i kompanija tvrdi da je u poslednjem kvartalu
      imala 30.000 aktivnih korisnika, a aplikacija Uber-
      Freight preuzeta je više od 328.000 puta. U martu ove
      godine, UberFreight započeo je svoju evropsku ekspan-
      ziju u Holandiji. Kompanija u budućnosti želi da proširi
      svoje poslovanje na druge delove Evrope, iako detalji o
      investicijama u ovom delu sveta još nisu poznati.


      S druge strane, UberRush je aplikacija dizajnirana za


      10 LOGISTIKA i TRANSPORT
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15