Page 15 - L&Tbroj82
P. 15

Novosti

      MAERSK OSVAJA KOPNO


                               što ona dospe na brodove naročito privlačan za Maersk
                               i za neke od njenih konkurenata u pomorskom biznisu.
      Danski gigant Maersk planira da doda nove kapacitete
      i to u vidu skladišta, kontejnerskih terminala i carin-
      ske brokerske kuće kako bi povećao svoje kapacitete u
      pružanju logističkih usluga. Ova želja je deo kompa-
      nijskog strateškog zaokreta ka poslovanju na kopnu.
      Kompanija se nada da će novi poslovni poduhvati za
      dve godine obuhvatati polovinu Maersk-ovog prihoda.
      “Do 80% naše zarade danas dolazi od
      kontejnerskog transporta” rekao je izvršni
      direktor kompanije Maersk, Soren Skou, i
      dodao da se nada da će za nekoliko godina
      biti bliže zaradi od 50% od pomorskih i
      50% od kopnenih usluga.

      Plan Skoua proširio bi transformaciju 115
      godina starog pomorskog biznisa, a koja
      je započeta kada je 2016. godine postao
      izvršni direktor ove kompanije. Od tada,
      veliki danski konglomerat se rešio svojih
      naftnih i tankerskih preduzeća kako bi se
      više fokusirao na izgradnju jedne kom-
      panije sa kontejnerskim transportom u
      njegovom centru koji pruža usluge trans-
      porta i logistike velikim kupcima kao što je
      Walmart Inc.

      Maersk Line ima oko 70.000 kupaca na
      moru, obuhvatajući oko 20% ukupnog
      kapaciteta kontejnera. Klijenti su raznoliki,
      od trgovačkih lanaca iz SAD i proizvođača
      automobila do dobavljača nameštaja,                                SERBIA
      elektronskih kompanija i uvoznika odeće.
      Međutim, manje od četvrtine tih kupaca
      koristi kompaniju kako bi transportovao
      robu iz luka u skladišta i distributivne cen-
      tre, tako da je transport robe pre i nakon                                             LOGISTIKA i TRANSPORT 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20