Page 16 - L&Tbroj82
P. 16

Novosti

      unaPreĐenje Vodnog saoBraćaja u srBiji


      Vlada Srbije je potpisala Sporazum o dodeli bespovrat-
      nih sredstava u vodnom saobraćaju, vredan 2,7 miliona
      Evra, sa Evropskom investicionom bankom. Ovaj novac
      biće upotrebljen za pripremu tri nova projekta u vod-
      nom saobraćaju, čija vrednost iznosi 20 miliona evra.

      Sporazum je u ime Evropske investicione banke pot-
      pisala Ana Solecki, menadžerka EIB-a za Srbiju, a
      potpisivanju je prisustvovala i direktorka regionalne
      kancelarije EIB za Zapadni Balkan, Dubravka Negre.

      Sporazumom je obezbeđen grant u iznosu od 2,7
      miliona evra za pripremu tri nova projekta u vodnom
      saobraćaju i to za uređenje plovnog puta Save, uvođenje
      sistema hidro-meteo stanica, kao i za uvođenje sistema
      za upravljanje vodnim saobraćajem iz jednog tzv. VTS  u vodni saobraćaj ulaže 200 miliona evra, i to za izgrad-
      centra.                      nju i rekonstrukciju prevodnice Đerdap I i II, proširenje
                               luke Smederevo i vađenje potonule flote iz II svetskog
      Vlada Srbije, po podacima Ministarstva za saobraćaj, rata.
      16 LOGISTIKA i TRANSPORT
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21