Page 20 - L&Tbroj82
P. 20

Novosti

      VolVo Produžio ugoVor sa mclaren-om


      Volvo Trucks je najavio dvogodišnje produženje svog  dela F1 kruga kada McLaren Racing tim putuje u
      partnerstva sa McLaren timom Formule 1, gde Volvo  devet zemalja. Sada, koristeći I-See sa svojim novim
      Trucks nastavlja da bude zvanični logistički dobavljač  sistemom za pravljenje ruta zasnovanim na oblaku koji
      koji pruža osnovna transportna rešenja i logističku  kombinuje svu najnoviju Volvo tehnologiju, McLaren
      podršku za trkački tim i za njihovu pratnju.    će ne samo da značajno smanji potrošnju goriva, već će
                               i smanjiti njegov uticaj na životnu sredinu, a da pritom
      Volvo je službeni logistički provajder ekipi McLaren  ne ugrožava vožnju.
      Formule 1 od 2016. godine, sa svojim najsavremeni-
      jim 13-litarski kamionom Volvo FH-540 podržava sve
      složene logističke zahteve tima na Grand Prix lokaci-
      jama širom sveta.


      Tokom poslednje tri godine, McLaren je imao koristi od
      vodećih Volvo transportnih rešenja koja nude uštedu
      goriva, snažne obrtne momente, jake motore i udobne
      kabine. Nove karakteristike najnovije serije od 24 vozila
      sada uključuju Volvo-ov novi I-See prediktivni cruise
      control sistem i brži diferencijalni racio 2,31: 1.

      Logističke i transportne sposobnosti kompanije Volvo
      od presudnog su značaja za efikasno vođenje evropskog
      20 LOGISTIKA i TRANSPORT
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25