Page 22 - L&Tbroj82
P. 22

Novosti

      hERMES UVODI PAMETNE TELEfONE UMESTO SKENERA


      Hermes UK, jedna od najvećih britanskih kompanija  istovremeno nalaze na ekranu uređaja. Hermes trenutno
      za paketnu dostavu, preduzela je korake ka ostvarenju  implementira upotrebu MatrixScan i AR modula za
      cilja digitalne transformacije primenom tehnologije  identifikaciju koda, povećavajući efikasnost i produk-
      mobilnog skeniranja barkodova i digitalne realnosti  tivnost.
      (AR) kompanije Scandit. Hermes UK sada koristi
      Scandit skeniranje barkodova na pametnim telefonima  Osnovana 2009. godine od strane doktora nauka sa
      za verifikaciju i za dokaz o isporuci pošiljke. Tokom nar- univerziteta MIT, IBM Research i ETH Zurich, kom-
      edne tri godine, Hermes UK će raditi na zameni više od  panija Scandit nudi preduzećima softver za skeniranje
      15.000 skupih, namenskih barkod skenera pametnim  koji se može integrisati u bilo koju aplikaciju i koji radi
      telefonima koji imaju Scandit Android aplikaciju.  na bilo kom uređaju, uključujući pametne telefone, tab-
                               lete i prenosne uređaje. Na primer, kompanija možda
      Kuriri će skenirati pakete, snimiti elektronski potpis,  želi da ugradi funkciju skeniranja barkoda u aplikaciju
      potvrditi ličnu kartu primaoca i slikati lokaciju gde  koja prati artikle u skladištu, a softver Scandit-a to ost-
      je paket ostavljen, i sve to pomoću pametnih telefona.  varuje. Njihov softverski paket za razvoj softvera (SDK)
      Nova tehnologija štedi vreme i novac, pojednostavljuje  takođe nudi dodatne pametne mogućnosti, kao što je
      celokupni proces isporuke i pruža mobilnu platformu za  funkcija digitalne realnosti (AR) koja na ekranu koris-
      brzo uvođenje budućih poboljšanja usluga koje dodatno  nika stavlja informacije o proizvodu na fizičku robu.
      unapređuju poslovanje i korisničko iskustvo.    Softver podržava i korišćenje pametnih naočara.

      Tokom perioda implementacije, Hermes UK kuriri će  Kompanija sa sedištem u Cirihu ima hiljade klijenata iz
      takođe početi da koriste dodatne Scandit softverske  raznih industrija, uključujući Verizon, GE Healthcare,
      funkcije - MatrixScan i digitalnu realnost (AR). To  Home Depot, Macis i Shell. Prošle godine u Scandit je
      znači da će kuriri skenirati više barkodova odjednom da  investirano 30 miliona dolara od strane raznih fondova,
      bi pretražili i vrlo brzo pronašli određeni paket i pregle- među kojima je bila i grupacija NGP Capital, ranije
      dali informacije o paketima i klijentima koje se  poznata kao Nokia Growth Partners.

      22 LOGISTIKA i TRANSPORT
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27