Page 23 - L&Tbroj82
P. 23

Novosti

      Krone PreuZeo KnaPen


      Krone, jedan od vodećih proizvođača priključnih vozila  Holandije je usko specijalizovana za proizvodnju priko-
      u Evropi, preuzeo je Knapen Trailers, holandskog  lica s pokretnim podom u čemu su dosegli vrhunski
      proizvođača specijalizovanog za proizvodnju prikolica s  nivo kvaliteta i inovativnosti, pa su postali vodeći
      pokretnim podom.                  proizvođači u tom segmentu u Evropi.


      Od kraja juna Krone Commercial Vehicle Group je u
      vlasništvu 100% deonica Knapen group preko svoje
      ćerke firme Knapen Trailers BV. Knapen je vodeći ev-
      ropski proizvođač prikolica s pokretnim podom s kojim
      Krone dobija značajno proširenje svoje ponude.
      Iako ovu transkakciju tek treba da potvrde regulatorna
      tela EU, nakon što je u jesen prošle godine preuzeo
      kineski Xiantong, Krone nastavlja širenje kupovinom
      Knapena.

      Kako stoji u saopštenju iz Knapena, oni ostaju samostal-
      ni u svojim operacijama, a postojeća uprava će nastaviti
      da radi i dalje. Relativno mala kompanija s jugozapada      uPs čeKa doZVolu Za isPoruKu PošiljKi BesPilotnim letelicama

      UPS je podneo zahtev Američkoj vazduhoplovnj upravi
      (FAA) za sertifikat 135 za obavljanje komercijalnih
      letova bespilotnih letelica u UPS mreži pod okvirom
      podružnice UPS Flight Forvard, Inc. Formiranje ove
      kompanije UPS-a za isporuku pošiljki bespilotnim
      letelicama i registracija za početak redovnih operacija je
      istorijska za UPS i za logističku industriju.

      Nova podružnica je nedavno osnovano preduzeće koje
      bi moglo dobiti sertifikat 135 već ove godine, stavljajući
      UPS u poziciju da bude jedna od prvih kompanija sa
      potpuno sertifikovanim operacijama dostave bespilot-
      nim letelicama u SAD. Kada se odobri, ova sertifikacija
      postavlja osnovu za upravljanje bespilotnim letelicama
      izvan vizuelne linije operatera i za letove koji se obav-
      ljaju i danju i noću. Takvi letovi su u SAD-u strogo  On zakonski sertifikuje kompaniju kao avio prevoznika
      ograničeni i odobravaju se samo u specijalnim prilika- i operatera. Trenutno, UPS upravlja isporukom le-
      ma.                        kova dronovima u skladu sa FAA sertifikatom 107. U
                               martu je UPS inicirao prvu upotrebu bespilotne letelice
      Za razliku od FAA sertifikata o bespilotnim letovi- koju je odobrio FAA za rutinske letove koji uključuju
      ma koje poseduju druge kompanije, koji su bitno  prevoz proizvoda. Odobrenje FAA-e bilo je za ugovor o
      ograničeniji, UPS Flight Forvard bi radio po FAA  isporuci sa poznatom bolnicom i kampusu WakeMed u
      standardnom 135 sertifikatu.            Severnoj Karolini.                                             LOGISTIKA i TRANSPORT 23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28