Page 1 - Časopis Rozsievač 5/2020
P. 1

máj/květen
            2020
            ročník 89

       Časopis Bratskej jednoty baptistov pre šírenie Dobrej správy


     Co to znamená, žít spolu?
     Neuveriteľné

     sa stalo skutočnosťou     Co je křest Duchem svatým?       RODINA PODĽA BOŽIEHO SRDCA                 Prečo byť spolu a nielen vedľa seba


      „Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vla né telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba.


     Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávi i, ale živí ho a opatruje, ako aj Kri us Cirkev“ (Ef 5, 28 – 29).


  Rozsievač_05_2020_navrh_NOVY-IND.indd  1                               3/31/2020  11:02:01 PM
   1   2   3   4   5   6