Page 1 - Časopis Rozsievač 1/2019
P. 1

január–leden
            2019
            ročník 88

      Časopis Bratrské jednoty baptistů pro šíření Dobré zprávy

                    Přikázání, která jsou požehnáním
                                    Slobodne a z lásky                                     Vytrvajme v behu                                        Přání čtenářům

              JÁ JSEM TVŮJ BŮH


         „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše,

                z celé své mysli a z celé své síly!“ (Mk 12, 30)

  Rozsievac_01_2019_návrh.indd  1                                    29. 11. 2018  22:25:31
   1   2   3   4   5   6