Page 1 - Časopis Rozsievač 6/2020
P. 1

jún/červen
            2020
            ročník 89

         Časopis Bratrské jednoty baptistů pro šíření Dobré zprávy
       Vícegenerační bydlení


       Nečakané zmeny       Bůh všech generací


         Rodina podle Božího sRdce                     Proč víc generací spolu?


     „Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval a já dosud oznamuji tvoje divy. Ani ve stáří a šedinách mě, Bože,
          neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže“ (Ž 71, 17–18).  Rozsievač_06_navrh.indd  1                                       30. 4. 2020  20:30:00
   1   2   3   4   5   6