Page 1 - Časopis Rozsievač 3/2019
P. 1

marec–březen
            2019
            ročník 88

     Časopis Bratrské jednoty baptistů pro šíření Dobré zprávy                   » Proč a zač děkovat?             » Neurobíš si vyrezávanú modlu                        » Rozhovor

            JÁ JSEM PÁN, TVŮJ BŮH


      „Já jsem Pán, tvůj Bůh, nezobrazíš si Boha zpodobněním ničeho, co je nahoře

           na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí“ (Ex 20, 4).

  Rozsievac_03_2019_final.indd  1                                    7. 2. 2019  22:35:13
   1   2   3   4   5   6