Page 1 - Časopis Rozsievač 5/2019
P. 1

máj–květen
            2019
            ročník 88

      Časopis Bratrské jednoty baptistů pro šíření Dobré zprávy

            Člověče, buď Božím dítětem «                  » Svatá přestávka «                     » Krásny deň «

            JÁ JSEM PÁN, TVŮJ BŮH

           „P amatuj na den odpočinku, ž     e ti má být svatý“(Ex 20, 8).
           „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý“(Ex 20, 8).


  Rozsievač_05_2019_press.indd  1                                     8. 4. 2019  9:06:50
   1   2   3   4   5   6