Page 1 - Časopis Rozsievač 3/2020
P. 1

marec/březen
            2020
            ročník 89

       Časopis Bratskej jednoty baptistov pre šírenie Dobrej správy





















































                                        Mít naději bolí


                                      Koho si vezmeš?



                            Byť slobodná nie je zlyhanie







       RODINA PODĽA BOŽIEHO SRDCA


              „Mládenci a panny, starí i mladí! Kiež chvália meno Hospodina,

         lebo len jeho meno je vyvýšené; jeho veleba je nad zemou i nebom“ (Ž 148, 12 – 13).





  Rozsievač_3_2020_navrh.indd  1                                     4. 2. 2020  19:11:46
   1   2   3   4   5   6