Page 1 - Časopis Rozsievač 1/2020
P. 1

január/ leden
            2020
            ročník 89

      Časopis Bratskej jednoty baptistov pre šírenie Dobrej správy

     Je možné, aby manželia prežili

     v láske spolu 70 rokov?     Rozhodli se jít proti proudu     Na Božiu slávu       RODINA PODĽA BOŽIEHO SRDCA

                     Prečo manželský zväzok?

  Rozsievač_2_2017_final_final.indd  1                                 15. 11. 2019  11:54:52
   1   2   3   4   5   6