Page 1 - Časopis Rozsievač 2/2020
P. 1

február/ únor
            2020
            ročník 89

       Časopis Bratrské jednoty baptistů pro šíření Dobré zprávy


                                    Není nic krásnějšího                                              Deti a my                                              Rozhovor

         RODINA PODLE BOŽÍHO SRDCE


                         Proč mít děti?

       A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte si ji” (Gn 1, 28a).

  Rozsievač_2_2017_final_final.indd  1                                 18. 12. 2019  23:06:37
   1   2   3   4   5   6