Page 1 - Časopis Rozsievač 10/2019
P. 1

október–říjen
            2019
            ročník 88

         Časopis Bratrské jednoty baptistů pro šíření Dobré zprávy
                                       Okrádanie Boha                                Habánsky pamätný deň                                          Sto let spolu?            JÁ JSEM PÁN, TVŮJ BŮH
                      „Nepokradeš“ (Ex 20, 14).  Rozsievač_10_2019.indd  1                                       22. 8. 2019  14:56:43
   1   2   3   4   5   6