Page 4 - Teksty ortograficzne z krzyżówkami
P. 4

Katarzyna Michalec
        Teksty ortograficzne z krzyżówkami


        © Copyright by Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o.
        Kielce 2020


        Redaktor naczelny
        Joanna Piasta-Siechowicz


        Opracowanie redakcyjne i korekta
        Joanna Piasta-Siechowicz


        Projekt, DTP
        Wojciech Ciągło Studio DTP, www.dtp-studio.pl


        Projekt okładki
        Wojciech Ciągło Studio DTP, www.dtp-studio.pl        ISBN: 978-83-7173-358-1

        Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał
        praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bli-
        skim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w Internecie. Jeśli cytujesz jej fragmen-
        ty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób
        to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo.
                           Więcej na www.legalnakultura.pl
                                Polska Izba Książki               WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE ZNP Spółka z o.o.
                   25-520 Kielce, ul. Targowa 7A/1
                tel./faks 41 346 21 80, 41 346 21 81, 41 366 07 01
             e-mail: wpznp@wydped.pl, redakcja@wydped.pl, handel@wydped.pl
                      www.wydped.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9