Page 7 - Teksty ortograficzne z krzyżówkami
P. 7

W książce znajdują się krótkie teksty ortograficzne

         przeznaczone dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Za-
         daniem dziecka jest wpisanie w miejsce kropek popraw-

         nych liter, czyli u, ó, h, ch, ż, rz. Książka podzielona jest

         na  cztery działy. W pierwszym wpisujemy tylko u,  ó,
         w drugim h, ch, w trzecim ż, rz, a w ostatnim wszystkie

         litery. Dodatkowo do każdej historii dołączone są krzy-
         żówki. Jeśli rozwiązanie krzyżówki będzie sprawiało kło-

         pot, to brakujące słowa znajdziecie w tekście. Książkę

         można wykorzystać na zajęciach z dziećmi w szkole,
         ale także jako sposób na pożyteczne spędzenie wolnego

         czasu w domu.                                         5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12