Page 8 - Teksty ortograficzne z krzyżówkami
P. 8

U, Ó      Kr … lik      J … zio dostał na si … dme  … rodziny kr … lika. Podarowała m …

      go ciocia Ursz … la. Kr … lik miał zabawne, dł … gie … szy i białe,

      mięci … tkie f … terko. J … zio nazwał go K … leczka i kr … lik za-
      mieszkał w jego pokoj … . Był z niego straszny łob … ziak. Gdy

      biegał l … zem po pokoj … , potrafił odgryźć g … ziki od kosz … li

      l … b nasi … siać na podłogę. Ale i tak J … zio bardzo go l … bił.
      W końc … to jego najlepszy k … mpel.      Jakiś wyraz sprawił Ci trudność?
      Narysuj jego kaligram. Taki rysunek utrwali poprawny zapis wyrazu,
      a w Tobie rozwinie kreatywność!


      6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13