Page 6 - ספר היתר בעברית סופי סופי
P. 6

‫עונה על שש שאלות ו‪/‬או צרכים עיקריים‪:‬‬

‫האם השימוש בפו‬    ‫‪3‬‬    ‫האם הבניה בפועל‬   ‫‪2‬‬      ‫האם הבניה בפועל‬
‫תואם את השימוש‬      ‫תואמת את תשריט הבית‬       ‫תואמת את היתר הבניה‪.‬‬
‫בהיתר הבניה ובת‬
                      ‫משותף‪.‬‬
      ‫בנין עיר‪.‬‬

‫היכן ניתן להוסיף א‬  ‫‪6‬‬  ‫האם קיימות אפשרויות‪5‬‬      ‫האם קיימות זכויות לבניה‬
‫במסגרת גבולות הח‬                      ‫נוספת מכוח תכנית בנין‬
‫הבניין והגובה המא‬    ‫נוספות להגדלת זכויות הבניה‪:‬‬      ‫עיר החלה על הנכס‪.‬‬
               ‫⬠ על ידי שימוש בהקלות‬
              ‫מכוח תקנות סטייה ניכרת‪.‬‬
                ‫⬠ מכוח תכנית המתאר‪.‬‬
               ‫⬠ על ידי שינוי תב"ע מכוח‬
                ‫מדיניות תכנונית אזורית‬
                      ‫(תכנית אב)‪.‬‬

              ‫⬠ על ידי שימוש בתמ"א ‪.38‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11