Page 9 - ספר היתר בעברית סופי סופי
P. 9

‫בדיקות ליזמים‬

     ‫איתור והדפסת‬ ‫איתור והדפסת‬        ‫בדיקות ניצול מירב‬             ‫בדיקות לרכישת‬
      ‫מסמכי תב"ע‬  ‫היתר מקורי‬     ‫הזכויות בחלקה נקודתית‬               ‫נכס מסחרי‬
 ‫איתור מסמכי‬
‫תכניות (תקנון‪,‬‬                      ‫לצורכי יזמות‪.‬‬   ‫בדיקת חריגות וזכויות‬
    ‫תשריט‬                   ‫בדיקות לשינוי תב"ע‬      ‫בניה בנכס מסחרי‪.‬‬
   ‫ונספחים)‬                 ‫ובדיקת אפשרות לקיום‬
 ‫והדפסתם ‪/‬‬                                 ‫הבדיקה נותנת מענה‬
   ‫סריקתם‪.‬‬                    ‫תמ"א ‪ 38‬הכוללות‬      ‫בנוגע לחריגות בניה‬
                       ‫פגישות במחלקת התכנון‬
                                     ‫קיימות בנכס‪ ,‬אפשרויות‬
                           ‫בעיריית ירושלים‪.‬‬     ‫הרחבת הנכס ואופן‬
                                       ‫ניצול נכון לבינוי נוסף‬
            ‫איתור כלל ההיתרים‬
            ‫שניתן למצוא על הנכס‬               ‫תוך שימוש בזכויות בניה‬
            ‫המבוקש והדפסתם ‪/‬‬                ‫קיימות ו‪/‬או עתידיות כולל‬
            ‫סריקתם‪.‬‬
                                      ‫האפשרות לבניית יציע‬
                                             ‫(גלריה)‪.‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14