Page 1 - Časopis Rozsievač 4/2019
P. 1

apríl–duben
            2019
            2019
            ročník 88
            ročník 88
    Časopis Bratskej jednoty baptistov pre šírenie Dobrej správy                   Sláva Kristova kříže «
               » Nezneužiješ meno Božie «
                   » Nebudeš brať meno

                  Hospodina nadarmo «
            JÁ JSEM PÁN, TVŮJ BŮH


        „Já jsem Pán, tvůj Bůh, nebudeš brát Boží jméno nadarmo“ (Ex 20, 7).
  Rozsievac_04_2019_final.indd  1                                     6. 3. 2019  9:19:45
   1   2   3   4   5   6